Beleidsplan Bijzondere Ruiters Brabant

Doelstelling van de Stichting:

De stichting heeft ten doel: Het stimuleren van het paardrijden in zijn volle breedte voor mensen die geestelijk en/of fysiek beperkt zijn. Daarbij stelt de stichting ten doel om deze activiteit zoveel mogelijk te integreren in reguliere paardrijd activiteiten.“

Beleidsplan

Beleid:

Het beleid is gericht op het verkrijgen van middelen ten einde onze doelstelling te kunnen realiseren. Daarnaast is beleid er op gericht om maneges in Brabant te ondersteunen die zich inzetten met paardrijlessen voor mensen met een beperking.

Beheer van fondsen en vermogen.

De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting.

Besteding van fondsen en vermogen.

Zorgmanege Het Paardrijk heeft voor 2017 om ondersteuning gevraagd.

FPG heeft de stichting gevraagd om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een kennisbank en het verder volmaken van een opleidingspakket voor instructeurs die zich verder willen bekwamen in paardrijlesgeven aan mensen met een beperking.


Jaarverslag 2018

De stichting Bijzondere Ruiters is opgericht in 2008. Al snel was de top dressuurruiter Marlies van Baalen ambassadeur voor onze stichting. De activiteiten zijn sindsdien gestaag gegroeid. Door de inspanningen van de stichting zijn diverse fondsen en subsidies aangesproken. In 2018 hebben we vooral gewerkt aan de juiste besteding van de provinciale subsidie. Samen met de FPG is een kennisbank opgezet en gewerkt aan de verdere invulling van de diverse opleidingen. Verder heeft de stichting diverse activiteiten ontwikkeld om naast fondsen en subsidies ook andere middelen te verwerven. Deze activiteiten zijn o.a. doorlopende oud papier en kleding actie, vrienden van onze talenten en extra reclameborden.

Financieel verslag 2018

Inkomsten:                       € 21.188,-

Kosten:                             €    684,-

Uitgaven/donaties:         € 16.911,-

 Balans 2018

 


 

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden of gelieerde adviseurs ontvangen geen of enerlei vergoeding voor hun activiteiten ten behoeve van de stichting Bijzondere Ruiters Brabant.

Fiscale gegevens:

Stichting Bijzondere Ruiters is een ANBI stichting waardoor donatie’s fiscaal aantrekkelijk zijn.

Fiscaalnummer: NL8176.85.157.B01

Bankrekeningnummer: 1222.37.935

Kamer van Koophandel: 17203194

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:              Nico van den Berg

Secretariaat:           Petra Hoenderdos

Penningmeester:      Hendrika Kolkman

Wilt u meer informatie over de stichting Bijzondere Ruiters Brabant en uw mogelijkheden om ons te ondersteunen? Mail ons dan: info@bijzondereruitersbrabant.nl of schrijf naar Stichting Bijzondere Ruiters Brabant, p/a Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum.

Beleidsplan Bijzondere ruiters 2017