Beleidsplan Bijzondere Ruiters Brabant

Doelstelling van de Stichting:

De stichting heeft ten doel: Het stimuleren van het paardrijden in zijn volle breedte voor mensen die geestelijk en/of fysiek beperkt zijn. Daarbij stelt de stichting ten doel om deze activiteit zoveel mogelijk te integreren in reguliere paardrijd activiteiten.“

Beleidsplan

Beleid:

Het beleid is gericht op het verkrijgen van middelen ten einde onze doelstelling te kunnen realiseren. Daarnaast is beleid er op gericht om maneges in Brabant te ondersteunen die zich inzetten met paardrijlessen voor mensen met een beperking.

Beheer van fondsen en vermogen.

De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting.

Besteding van fondsen en vermogen.

Zorgmanege Het Paardrijk heeft voor 2017 om ondersteuning gevraagd.

FPG heeft de stichting gevraagd om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een kennisbank en het verder volmaken van een opleidingspakket voor instructeurs die zich verder willen bekwamen in paardrijlesgeven aan mensen met een beperking.


balans 2022

Jaarverslag 2021

De stichting Bijzondere Ruiters is opgericht in 2008. Al snel was de top dressuurruiter Marlies van Baalen ambassadeur voor onze stichting. Dit jaar hebben we een aantal ruiters met een beperking kunnen adviseren over wat de beste plek is om te gaan paardrijden. We hebben een donatie kunnen doen waardoor 3 groepen bijzondere ruiters hun sport hebben kunnen uitoefenen. Door het wegvallen van het paard Noortje heeft de stichting een nieuw paard Giorgio kunnen aanschaffen. Door de Corona pandemie zijn extra activiteiten achterwege gebleven. We zamelen kleding in en hebben een aantal vaste donateurs en inkomsten via reclameborden.

Financieel verslag 2021
Inkomsten:                              €  4.396,27
Kosten:                                    €     723,66
Uitgaven/donaties:                €   3.190,50

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden of gelieerde adviseurs ontvangen geen of enerlei vergoeding voor hun activiteiten ten behoeve van de stichting Bijzondere Ruiters Brabant.

 Fiscale gegevens:
Stichting Bijzondere Ruiters is een ANBI stichting waardoor donatie’s fiscaal aantrekkelijk zijn.

Fiscaalnummer: NL8176.85.157.B01
Bankrekeningnummer: 1222.37.935
Kamer van Koophandel: 17203194

 Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:               Nico van den Berg
Secretariaat:           Petra Hoenderdos
Penningmeester:     Hendrika Kolkman

Wilt u meer informatie over de stichting Bijzondere Ruiters Brabant en uw mogelijkheden om ons te ondersteunen? Mail ons dan: info@bijzondereruitersbrabant.nl of schrijf naar Stichting Bijzondere Ruiters Brabant, p/a Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum.