Beleid:

1. Werving van fondsen.

1.1. Bij “vrienden” (€ 10 per jaar) van de Stichting.

1.2. Bij “sponsors” (o.a. reclameborden) van de Stichting.

1.3. Bij “subsidiënten” (overheden) van de Stichting.

1.4. Door het binnenhalen van andere inkomsten.

1.5. Door het organiseren en/of laten organiseren van clinics, workshops, lezingen en andere activiteiten op het gebied van paarden.

 

2. Beheer van fondsen en vermogen.

De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte. Voor het aangaan van verbintenissen waarvan het op geld waardeerbare bedrag de somma van eenduizend euro (€ 1.000,-) te boven gaat, alsmede voor het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden en het voeren van rechtsgedingen is de voorafgaande machtiging van het bestuur evenwel vereist, met dien verstande dat bij spoedeisende gevallen, bij dadingen, compromissen en akkoorden kan worden volstaan met goedkeuring achteraf.”

 

3. Besteding van fondsen en vermogen.

3.1. Ondersteunen van (therapeutische) paardrijlessen voor gehandicapten (= mensen die geestelijk en/of fysiek beperkt zijn) waar dat gewenst wordt. Manege Het Paardrijk heeft voor 2011 om ondersteuning gevraagd.

3.2. Mee voorbereiden en faciliteren van Special Olympics 2012 op manege Het Paardrijk.

4. Overige werkzaamheden.

4.1. Verspreiding van folders.
4.2. Samenwerken met andere instellingen op ons werkterrein.

 

Jaarverslag 2016

In 2016 heeft de stichting diverse activiteiten ontwikkeld om naast fondsen en subsidies extra middelen te verwerven. Deze activiteiten zijn o.a. doorlopende acties zoals oud papier en kleding, vrienden van onze talenten en extra reclameborden. In 2016 zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de F.P.G. om onze ambities te realiseren. Zoals een kennisbank.

 

Financieel verslag 2016


Inkomsten:

Opbrengsten € 6.700,-

Uitgaven:

Kosten: € 710,-

Donaties: € 7.900,-


Beloningsbeleid:

De bestuursleden of gelieerde adviseurs ontvangen geen vergoeding voor de activiteiten die zij ten behoeve van de stichting Talentenplan Annerheide verrichten.


Fiscale gegevens:

Stichting Talentenplan Annerheide is ANBI stichting waardoor donatie’s fiscaal aantrekkelijk zijn.
Fiscaalnummer: NL8176.85.157.B01
Bankrekeningnummer: NL09RABO 0122.2379.35
Kamer van Koophandel: 17203194