Algemeen Nut Beoogde instellinganbi fc
Stichting Bijzondere Ruiters Brabant is door de Belastingsdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Voor donateurs betekent die status dat giften aan Bijzondere Ruiters Brabant afgetrokken mogen worden voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.